На сликата има 12 црни точки, но не можете да ги видите сите одеднаш!

Интересна оптичка илузија која ќе ги измами вашиот мозок и вашето сетило за вид.