На спортисотот добро му тргна со интервјуто, но колешката позади има мали проблеми

Не сакајќи му ја украде славата.