На свадбите не можело да се игра оро?! А вака може ли?

Ова не може да се опфати со ониту еден протокол од проста причина што не може да се опише 🙂.