На толку тверкање по цел ден, несакајќи го дресирале и кучето да тверка

Ако кучето е женско тогаш дефинитивно тверка, но ако е машко, дискутабилна е работата :).