На трактористот не му работат кочниците на рид со сува трева

Ова ти е одлична лекција за прв Њутнов закон за инерција :).