На ваботените во кујните им е најтешко и најжешко во лето, па мора малку и да се разладат

Интересен начин на давање отказ од работа 🙂.