На водоводџијта не му работи сијаличката баш добро

90% од мажите приближно волку ги сфаќаат сигналите и ако не им нацрташ, ништо од бизнисот :).