На возачот многу му се брза па престигнува на најширокото, среде раскрсница

Така возачот ја научи онаа нашата, старата: Брзата кучка слепи ги раѓа.