На возачот толку му се допадна камионот што одлучи да се спои со него

Невниманието може скапо да чини.