„Набилданиот научник“ направи експеримент со 10 маски за да им покаже на оние кои мислат дека маската може да ги задуши

Живееме во време на информации, но и во време на дезинформации, затоа внимавајте кому му верувате и проверувајте ја секоја информација на повеќе медиуми.