Најчудната сообраќајка што ќе ја видите денес

Ниту каскадерите немаат вакви брзи рефлекси, кучето е сведок.