Најчудната вооружена расправија на пат што ќе ја видите денес

Ако им беше за муабет, можеа да си направат и без да се држат на нишан.