Најдоброто враќање во американскиот „Нинџа Воин“

Поука: Никогаш не се откажувај, дури и во моментите кога никој повеќе не верува дека ќе успееш!