Најјакиот фудбалер во друштвото го предизвика девојчето на партија уличен фудбал

Девојчето по цел ден тренира на улица, но изгледа дека типот тренирал цел живот. Гледајте до крај!