Најкорисната машина во домот на секој индивидуален земјоделец

Само внимавајте, во „либерална“ земја како нашата, ако те фатат властите, ќе ти ја запленат машината затоа што е нелегална и ќе си ја однесат на нивните легални плантажи.