Најлегендарното излегување со мотор од гаража на сите времиња

Личи како да е на трка :).