Најлошата идеја што ќе ја видите денес: Да се возиш цел излезен од прозорецот

Почекајте некој момент да дојдат кривините…