Најлошо е при возење да ти излета риба на патот

Предупредување за вакво нешто нема да сретнете никаде.