Најлошото салто наназад што ќе го видите денес!

Тоа што откако ќе се изрезилиш ќе играш и ќе се правиш како ништо да не било, не ти го пере срамот!