Најмераклискиот отворач за пиво на сите времиња

Задоволството од отворањето пиво не е комплетно, ако потоа не знаеш да техника на фрлање на капачето.