Најнискиот дел на дното: Бразилскиот фудбалски тренер против жената – судија

На тренерот му пукна филмот, а причината не е ни битна, затоа што нема таква причина која што би оправдала ваква постапка.