Најнови вести до неверниците во вирусот: Ако немаш „вибрациона фреквенција“ не го фаќаш вирусот

Бидејќи сѐ во Вселената вибрира и е живо, значи дека вирусот си бара погодна „вибрациона фреквенција“ (што и да значи тоа). Исто така во оваа прилика да напоменеме дека земјата е рамна плоча а не топка и доста потпаѓате под пропаганди!