Најважните случки во животот на човекот (виц)

Сите најважни случувања во животот на човекот се случуваат, кога е сосема гол:
– Раѓањето…
– Првиот с*кс…
– Последната рата од хипотекарниот кредит…