Најзакон машина во пекара што ќе ја видите денес

Само за неколку секунди му ги скрати маките на пекарот.