Напад за пари (виц)

Пациент целиот во крв доаѓа на доктор.
– Раната на главата Ви е доста тешка. Сигурно некој ве нападнал за пари?
– Така е, докторе…
– Дали би го познале напаѓачот ако ви го покажат?
– Се разбира, докторе, кој не си ја познава жена си.