Наредбата клекни на колена не беше доволно јасна

За среќа имаше кој да ја разјасни.