Наставникот малку се наатрескал, па дошол на час… Малку повеќе!

Децата во животот немале толку забавен час по техничко. Наставникот дури се обиде да направи и салто наназад.