Натоварен камион и дрвен мост во старт звучи како лоша комбинација

Не требало толку да имаат доверба во мостот.