Научниците ја мапираа целата глобална популација на пчели

Пчелите се соочуваат со опаѓачки број и иако точната причина за тоа е непозната, во голема мера се припишува на глобалното затоплување. За да им се помогне на спасувачите на пчели создадена е мапа на целата популација на пчели.

Создадена е мапа што ги следи локациите на 20.000 видови пчели. За да се создаде информативна карта, податоците биле собрани и споредувани од истражувачите, пред да бидат ставени на картата, наменета за да се даде јасна слика за распределбата на пчелите.

Иако има доста истражување за популацијата на пчели во Европа и Северна Америка, се надеваме дека оваа мапа ќе расветли области што имаат помалку информации за движењата на пчелите како што се Африка и Азија.

Д-р Алис Хјуз од Кинеската академија на науките во Јунан објаснува како е создадена мапата и зошто е важна: „Тука комбинираме милиони записи за да ги создадеме првите мапи на глобалното богатство на пчели и да разбереме зошто ги гледаме овие обрасци. Овие мапи и нашата рамка, тогаш можат да ја формираат основата на идната работа, овозможувајќи ни подобро да ги разбереме моделите на пчелно богатство и да обезбедиме тие ефективно да се конзервираат во иднина.“

Без разлика дали станува збор за вештачко прашање или природна појава, оваа мапа треба да им помогне на истражувачите да идентификуваат што влијае на популацијата на пчелите. Згора на тоа, поголема студија и истражување исто така ќе им помогне на научниците за различни варијации на видовите.

Се чини дека оваа мапа е силен чекор напред во зачувувањето на пчелите и се надеваме дека мапата ќе биде фактор за зголемување на бројот на пчелите.