Наводнување на земјоделските култури преку ноќна кондензација

Паметен начин да се искористува росата, кога ќе фатат сушни периоди.

Истиот метод може да се користи и за создавање нови шуми на места каде што се потребни.