Не денес момци, нешто сум нервозен! Кучињата го погрешија детето :)

Вие ли ќе трчате по мене бе! Што, да не сакате да ме касате случајно?!