Не е лесно да се прескокнат 13 автомобили, особено ако ја промашиш рампата

Ваков опасен спорт не е за секој.