Не е лесно да си професор во средено во денешно време!

Секоја генерација млади луѓе си се луди за своето време, но единствената разлика е што домашното воспитување порано беше на повисоко ниво.