Не е лоша идејата да погледнете дали од спротивната страна доаѓа автомобил, пред да решите да свртите на лево

Затоа што не може секој автомобил да закочи на време, особено ако е залетан.