Не користи мобилен телефон додека возиш!

Малку црн хумор во овие црни времиња.