Не мора да имаш раце и нозе за слободно да се шеташ

Животното си го најде најбрзиот пат до својата дестинација.