Не пробувајте го ова дома, колку и да ви изгледа лесно и изводливо!

Ај што ќе направите лом, па и без чаши ќе останете.