Не сакате да ми ги вратите парите? Тогаш ќе си ги земам сама!

Госпоѓата била незадоволна од услугата на кабелскиот оператор и им барала да ѝ ги вратат парите, но таква работа кај кабелските оператори не постои. Е па има и вакви луѓе, кои на еден или на друг начин ќе си ја истераат својата правда.