Не се игра со оган!

Особено не, ако твојата трапавост монгу пати се покажала на дело.