Не се смеј, бакни го да му помине!

Човекот штотуку заврши со правењето деца.