Не толку романтична средба на двајца велосипедисти

Обично во филмовите изгледа помалку жестоко…