Неканети гости на презентациите на временска прогноза во живо на ТВ

Тренд на запад е со поставени камери н побитните места низ земјата да се презентира временската прогноза. Но, идејата се покажа со мали недостатоци. Во секој случај ова ја зголемува гледаноста.