Некој ќе си оди бос до дома после молитвата во џамијата

Веројатно ова се патиките на некој грешник па Алaх реши да го казни на ваков начин :).