Некој идиот фрлил ѓубре на имотот на овој човек, а еве како го најде да му се одмазди

Прво рзбуричка во ѓубрето и најде две сметки со адреса, што е доволен доказ за местото на живеење на виновникот.