Некогаш е попаметно едноставно да ја платиш таа алиментација и готово

Овој татко не мислел така, па мајката му го дотера умот на свој начин.