Некои луѓе мислат дека е смешно…

Но не и автомеханичарот.