Нема полоша идеја во возењето од престигнување на камион на магла, зимно време

За влакно ова престигнување на возачот ќе му беше последно.