Нема посмешна работа од играње криенка со твоето куче

Задолжително треба да снимаш, за потоа да му ја видиш реакцијата.