Нема тешка работа, ако работиш со мозок!

Тимот од тројца работници растовараат цел камион гуми, како на шега.

Вака се прави тоа!