Нема тешка работа, ако работиш со мозок, како овие градежни работници

Зошто да влече со раце, кога има мотор?